Osiem ważnych
tematów

Pomogę Tobie i Twojemu dziecku w odkrywaniu naszej dzielnicy Zrobię to w oparciu o osiem ważnych tematów. Tematy te to: aktywność, szacunek, odpowiedzialność, przynależność, bezpieczeństwo, zdrowie, rozwój i opieka z miłością. Więcej na ten temat opowiem pokrótce poniżej

Przedstawię Ci parki, place zabaw, ludzi, organizacje i stowarzyszenia na terenie Oud-Reeshof. Dzięki temu wiesz dokładnie, co się tutaj znajduje.