Scholen

In Oud-Reeshof zijn er vier basisscholen.

Op zaterdag 9 maart kun je bij ons komen kijken. Dan is de Open Scholen Route in Oud-Reeshof. Deze scholen zijn dan open zodat jij en je kind kunnen komen kijken hoe het bij ons is.

Open Scholen Route

9 maart 2024
van 09.30-12.30 uur

Kindcentrum
de Fonkel

Samen met openbare basisschool De Fonkel zijn wij Kindcentrum de Fonkel waar alle gezinnen en kinderen, met alle achtergronden van harte welkom zijn.

Wij bieden dagopvang (0-4 jaar), peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Dat is voor- én naschoolse opvang voor kinderen. Ons kindcentrum is van maandag t/m vrijdag van 7 tot 19 uur geopend.

De Wegwijzer
Basisschool

Wij bieden kinderen betekenisvol en uitdagend onderwijs in een sfeervolle, kansrijke en veilige leeromgeving. We willen dat kinderen zich vanuit een positief gevoel van eigenwaarde maximaal ontwikkelen en de toekomst met vertrouwen tegemoet gaan. 

Wij maken het verschil door kindgericht onderwijs en spelend leren. De (T)huiskamer, Lefland, de TaalTuin en de Parelklas (voor zeer moeilijk lerende kinderen) bieden mooie mogelijkheden voor passend onderwijs.

Hartevelden
Openbare basisschool

Iedereen kan alles leren

Op Hartevelden leren kinderen goed lezen en rekenen. We onderwijzen kinderen over de wereld om ons heen en hoe ze op een goede manier met elkaar omgaan. We geven de kinderen vertrouwen en gaan er vanuit dat iedereen alles kan leren! Ieder kind verdient een sterke toekomst en wij begeleiden ze daarbij.

Hartevelden, goed onderwijs voor jou!

Helen Parkhurst
Daltonschool

Daltonschool Helen Parkhurst is een basisschool waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Er is ruimte om talenten te ontdekken en te ontwikkelen en er is een goede mix tussen zelfstandigheid en samenwerking. Op onze school leren leerlingen en leerkrachten op een prettige manier samen het leven.  
 
Daltonschool Helen Parkhurst is een BegaafdheidsProfielSchool. Door te differentiëren in de instructie die we kinderen bieden, met ons themagericht onderwijs én met het TalentLab,  bieden we uitdagend en passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen binnen hun eigen vertrouwde school én woonomgeving.  

Westerwel
Speciaal basisonderwijs

In Oud-Reeshof is er ook een school voor speciaal basisonderwijs, Westerwel. Op Westerwel benutten we alle mogelijkheden van elke leerling. We hebben drie belangrijke uitgangspunten bij onze aanpak:

  1. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een sterke persoon, die weet wat zijn sterke en minder sterke kanten zijn;
  2. Wij willen elke leerling zo hoog mogelijk laten scoren in onze lesonderdelen. We spannen ons dus in om uit iedere leerling het maximale te halen;
  3. Wij geloven dat onderwijs een sociaal proces is. We geven dan ook bij voorkeur les in groepen, zodat kinderen van elkaar en met elkaar kunnen leren.